Chia sẻ Stock rom Hotwav Venus R8

G

gsmvntool

Member
#1
Venus_R8.png
  • Rom Gốc Hotwav Venus R8
  • Rom Cứu Máy Unbrick fix all lổi PM
  • Rom Backup full CM2 Dạng Pac

Device Brand : HOTWAV

Device Model : sp7731c_c7367_fwvga

Device CPU : sp7731ceb

Device IntName : sp7731c_c7367_fwvga_oversea

Device Version : 6.0

Device Compile : 5/20/2017 5:01:56 AM

Device Project : C7367_HWD_R8_YNHOTWAV_324_FW_NOGPS_B1_V01.01.B02

Device ExtInfo : Venus_R8DOWNLOAD

download-2-1.png


SP7731CEB_sp7731c_c7367_fwvga_6.0_C7367_HWD_R8_HOTWAV_324_FW_NOGPS_B1_V01.01.B09_Venus_R8
 

Quảng cáo là nguồn thu nhập chính giúp duy trình hoạt động của diễn đàn này, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách của bạn.
Nếu quảng cáo gây khó chịu thì bạn hãy đăng nhập thành viên để tắt quảng cáo này

Các chủ đề có liên quan khác

Top