Samsung J7 Pro / SM-J730 / liệt phím back và đa nhiệm

No-iMEi

No-iMEi

[BQT]
Quản Lý
#1
Chia sẻ sơ đồ chân ic cảm ứng phím đa nhiệm, J730G J730FOa62kEHxUE5oIW9lz7loYXVfyGGwRU0OOiZqcq5IrmHlwOInfqHTfvoYb2R43ZDvyxTqKFWOSBI50h4AZxSoogc85tws4K4KIvZ5VVktdmIX5ztxfOLJuB7CBbmD7HVk9iq2qe8ZgYzL4f_nrqcbCemNOrgtUNc5DIi5biP2Ay3xZsYvmIN6Wc9mY6BR14UnQuuUymi9iS8BLOsgzCpbuwFrv6_Il5YwxLb3EHfjkhdsPbZsMUQGqjcRYHN8V4C3t44Zq1mgm56AfhetS2rcL6pZIMSc9cC4dfp1y_iFBlDCifeCPKc0H5K81kZKqcw9aMcmPVu3a4xaQnxhdDdqNqy829Xk8rXBK49OE4HB8x5BAu2mcPtRtDzNrCwr8ZCGZXk58f1XDkThmo1xj50kceo7XsKGpNAxFK5E_by74Z9tlBYhQtenMKJbhPA5OoxoQcs1qPw2ZZyQBrioj6b5It5WFG7f-ZY5C-eLu2ONOMmGWjXK5JxkRQlfLVO-TbWqZHPg-uY1LlxTbvZvyRvRI2njFPy72Q9JyzjTrojUGgimWi5XDfmyw7kdMdTETUayzCo_FHI7Ci5oKrFnJQ_WRhToRcbr3_bDh7HFTsdcTA_4k15rEypYNQaD9vvxBGZ44D4E2tk8qhGc38aRAe4R6Y8y_3lJ3trc5G3jABf8zX8PScFCxK9zkRAo5mjikg7fnPBBwgXVMwcIH126bEvk8qYDKg=w532-h497-no
 
Last edited by a moderator:

Các chủ đề có liên quan khác

Top