OPPO Qualcomm Unlock tool

G

gsmvntool

New member
#1
Oppo_Adv_Unlocker_V2.0.jpg


  • OPPO Qualcomm Unlock tool
  • Tool unlock mở mạng oppo Qualcomm
1. Enable adb
2.patch security
3. Use then switch to thailand
4- if not goes to region choose screen then first use patch thailand true then again use switch to thailand


DOWNLOAD
OPPO QUALCOMM UNLOCK TOOL
 

Quảng cáo là nguồn thu nhập chính giúp duy trình hoạt động của diễn đàn này, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách của bạn.
Nếu quảng cáo gây khó chịu thì bạn hãy đăng nhập thành viên để tắt quảng cáo này

Top