Chia sẻ King Dung Tool v1.0 : Tool đa năng hỗ trợ máy Samsung , LG , Xiaomi , Oppo

  • Tạo bởi gsmvntool
  • Start date
G

gsmvntool

New member
#1
King Dung Tool v1.0 : Tool đa năng hỗ trợ máy Samsung , LG , Xiaomi , Oppo
View attachment 186
Code:
#Qualcomm series:
- SM-J727P
- SM-J327P
- SM-G360T
- SM-G530T
- SM-G930T
- SM-G935T
- SM-N930T
- SM-G892U
- SM-G950U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-G955U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-N950U T-mobile, Sprint, AT&T
- SC-02J S8 jappan
- SC-02H jappan
- SC-03J S8+ jappan
- SC-01k Note 8 jappan

#Exynos series:
- SM-S550TL
- SM-J327T
- SM-S337TL
- SM-S737TL (J7 Sky Pro)
- SM-G930S/K/L/F/FD (Galaxy S7)
- SM-G935S/K/L/F/FD (Galaxy S7 Edge)
- SM-G950F/DS/N (Galaxy S8)
- SM-G955F/DS/N (Galaxy S8+)
- SM-N950F/DS/N (Galaxy Note8)
#Wipe MSL
- SM-S550TL
- SM-J327T
- SM-S337TL
- SM-S737TL (J7 Sky Pro)
- SM-G930S/K/L/F/FD (Galaxy S7)
- SM-G935S/K/L/F/FD (Galaxy S7 Edge)
- SM-G950F/DS/N (Galaxy S8)
- SM-G955F/DS/N (Galaxy S8+)
- SM-N950F/DS/N (Galaxy Note8)
#Write Cert Exynos
- SM-S550TL
- SM-J327T
- SM-S337TL
- SM-S737TL (J7 Sky Pro)
- SM-G930S/K/L/F/FD (Galaxy S7)
- SM-G935S/K/L/F/FD (Galaxy S7 Edge)
- SM-G950F/DS/N (Galaxy S8)
- SM-G955F/DS/N (Galaxy S8+)
- SM-N950F/DS/N (Galaxy Note8)
- J3, J5, J7
- A....
#Make dual sim auto, no need wipe msl, no need x2 imei to cert
- SM-G930S/K/L/F/FD (Galaxy S7)
- SM-G935S/K/L/F/FD (Galaxy S7 Edge)
- SM-G950F/DS/N (Galaxy S8)
- SM-G955F/DS/N (Galaxy S8+)
- SM-N950F/DS/N (Galaxy Note8)
- SM-N930F
- SM-N930S/L,K
- J3, J5, J7
- A....
#Read QCN All Qualcomm:
- SM-J727P
- SM-J327P
- SM-G360T
- SM-G530T
- SM-G930T
- SM-G935T
- SM-N930T
- SM-G892U
- SM-G950U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-G955U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-N950U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-G960U (Galaxy S9) < T-Mobile / MetroPCS ONLY >
- SM-G965U (Galaxy S9+) < T-Mobile / MetroPCS ONLY >
- SM-N960U T-mobile, Sprint, AT&T
#Write QCN All Qualcomm:
- SM-J727P
- SM-J327P
- SM-G360T
- SM-G530T
- SM-G930T
- SM-G935T
- SM-N930T
- SM-G892U
- SM-G950U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-G955U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-N950U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-G960U (Galaxy S9) < T-Mobile / MetroPCS ONLY >
- SM-G965U (Galaxy S9+) < T-Mobile / MetroPCS ONLY >
- SM-N960U T-mobile, Sprint, AT&T
#Read code Qualcomm
#Fix Please call me
- SM-G930S/K/L/ (Galaxy S7)
- SM-G935S/K/L/ (Galaxy S7 Edge)
- SM-G950N (Galaxy S8)
- SM-G955N (Galaxy S8+)
- SM-N950N (Galaxy Note8)
- SM-N930S/L,K
- J3, J5, J7
- A....
#Remove Knox, Fknox,mdm
- SM-G950F/DS
- SM-G955F/DS
- SM-G960F/DS
- SM-G965F/DS
- SM-N950F/DS
- SM-N960F/DS
#Write Cert UART
Sent AT
Change Carrier
#LG
Unlock All Sprint
- LG G5 ls992
- LG G6 ls993
- LG V20 ls997
- LG V30 ls998
.... more
#Repair imei/meid All LG
- LG G4 all mode
- LG G5 all mode
- LG G6 all mode
- LG G7 all mode
- LG V20 all mode
- LG V30 all mode
- LG V35 all mode
- LG V40 all mode
.... more
#Read QCN All LG qualcomn
- LG G4 all mode
- LG G5 all mode
- LG G6 all mode
- LG G7 all mode
- LG V20 all mode
- LG V30 all mode
- LG V35 all mode
- LG V40 all mode
.... more
#Write QCN All LG qualcomn
- LG G4 all mode
- LG G5 all mode
- LG G6 all mode
- LG G7 all mode
- LG V20 all mode
- LG V30 all mode
- LG V35 all mode
- LG V40 all mode
.... more
#Read SEC All LG qualcomn
- LG G4 all mode
- LG G5 all mode
- LG G6 all mode
- LG G7 all mode
- LG V20 all mode
- LG V30 all mode
- LG V35 all mode
- LG V40 all mode
.... more
#Wipe SEC All LG qualcomn
- LG G4 all mode
- LG G5 all mode
- LG G6 all mode
- LG G7 all mode
- LG V20 all mode
- LG V30 all mode
- LG V35 all mode
- LG V40 all mode
.... more
#Reboot Downloadmode
#Reboot out Downloadmode
#Remove google aucount downloadmode android 7/8
- LG G4 all mode
- LG G5 all mode
- LG G6 all mode
- LG G7 all mode
- LG V20 all mode
- LG V30 all mode
- LG V35 all mode
.... more
#Unbrick 9008 G5,g6,v20,v30 update
#Xiaomi
bypass mi acount all device
bypass frp
Read QCN all Xiaomi Qualcom
Write QCN all Xiaomi Qualcom
#Oppo
Read QCN all oppo Qualcomn
Write QCN all oppo Qualcomn
Enable Diag
Unlock oppo
-f9
-f9 pro
-A83
-Real Me 1/f7
-A3s
-A5
-Find Xiaomi
DOWNLOAD
KingTools_V1.0_Cracked.rar
 
yenlam8485

yenlam8485

New member
#2
King Dung Tool v1.0 : Tool đa năng hỗ trợ máy Samsung , LG , Xiaomi , Oppo
View attachment 186
Code:
#Qualcomm series:
- SM-J727P
- SM-J327P
- SM-G360T
- SM-G530T
- SM-G930T
- SM-G935T
- SM-N930T
- SM-G892U
- SM-G950U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-G955U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-N950U T-mobile, Sprint, AT&T
- SC-02J S8 jappan
- SC-02H jappan
- SC-03J S8+ jappan
- SC-01k Note 8 jappan

#Exynos series:
- SM-S550TL
- SM-J327T
- SM-S337TL
- SM-S737TL (J7 Sky Pro)
- SM-G930S/K/L/F/FD (Galaxy S7)
- SM-G935S/K/L/F/FD (Galaxy S7 Edge)
- SM-G950F/DS/N (Galaxy S8)
- SM-G955F/DS/N (Galaxy S8+)
- SM-N950F/DS/N (Galaxy Note8)
#Wipe MSL
- SM-S550TL
- SM-J327T
- SM-S337TL
- SM-S737TL (J7 Sky Pro)
- SM-G930S/K/L/F/FD (Galaxy S7)
- SM-G935S/K/L/F/FD (Galaxy S7 Edge)
- SM-G950F/DS/N (Galaxy S8)
- SM-G955F/DS/N (Galaxy S8+)
- SM-N950F/DS/N (Galaxy Note8)
#Write Cert Exynos
- SM-S550TL
- SM-J327T
- SM-S337TL
- SM-S737TL (J7 Sky Pro)
- SM-G930S/K/L/F/FD (Galaxy S7)
- SM-G935S/K/L/F/FD (Galaxy S7 Edge)
- SM-G950F/DS/N (Galaxy S8)
- SM-G955F/DS/N (Galaxy S8+)
- SM-N950F/DS/N (Galaxy Note8)
- J3, J5, J7
- A....
#Make dual sim auto, no need wipe msl, no need x2 imei to cert
- SM-G930S/K/L/F/FD (Galaxy S7)
- SM-G935S/K/L/F/FD (Galaxy S7 Edge)
- SM-G950F/DS/N (Galaxy S8)
- SM-G955F/DS/N (Galaxy S8+)
- SM-N950F/DS/N (Galaxy Note8)
- SM-N930F
- SM-N930S/L,K
- J3, J5, J7
- A....
#Read QCN All Qualcomm:
- SM-J727P
- SM-J327P
- SM-G360T
- SM-G530T
- SM-G930T
- SM-G935T
- SM-N930T
- SM-G892U
- SM-G950U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-G955U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-N950U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-G960U (Galaxy S9) < T-Mobile / MetroPCS ONLY >
- SM-G965U (Galaxy S9+) < T-Mobile / MetroPCS ONLY >
- SM-N960U T-mobile, Sprint, AT&T
#Write QCN All Qualcomm:
- SM-J727P
- SM-J327P
- SM-G360T
- SM-G530T
- SM-G930T
- SM-G935T
- SM-N930T
- SM-G892U
- SM-G950U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-G955U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-N950U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-G960U (Galaxy S9) < T-Mobile / MetroPCS ONLY >
- SM-G965U (Galaxy S9+) < T-Mobile / MetroPCS ONLY >
- SM-N960U T-mobile, Sprint, AT&T
#Read code Qualcomm
#Fix Please call me
- SM-G930S/K/L/ (Galaxy S7)
- SM-G935S/K/L/ (Galaxy S7 Edge)
- SM-G950N (Galaxy S8)
- SM-G955N (Galaxy S8+)
- SM-N950N (Galaxy Note8)
- SM-N930S/L,K
- J3, J5, J7
- A....
#Remove Knox, Fknox,mdm
- SM-G950F/DS
- SM-G955F/DS
- SM-G960F/DS
- SM-G965F/DS
- SM-N950F/DS
- SM-N960F/DS
#Write Cert UART
Sent AT
Change Carrier
#LG
Unlock All Sprint
- LG G5 ls992
- LG G6 ls993
- LG V20 ls997
- LG V30 ls998
.... more
#Repair imei/meid All LG
- LG G4 all mode
- LG G5 all mode
- LG G6 all mode
- LG G7 all mode
- LG V20 all mode
- LG V30 all mode
- LG V35 all mode
- LG V40 all mode
.... more
#Read QCN All LG qualcomn
- LG G4 all mode
- LG G5 all mode
- LG G6 all mode
- LG G7 all mode
- LG V20 all mode
- LG V30 all mode
- LG V35 all mode
- LG V40 all mode
.... more
#Write QCN All LG qualcomn
- LG G4 all mode
- LG G5 all mode
- LG G6 all mode
- LG G7 all mode
- LG V20 all mode
- LG V30 all mode
- LG V35 all mode
- LG V40 all mode
.... more
#Read SEC All LG qualcomn
- LG G4 all mode
- LG G5 all mode
- LG G6 all mode
- LG G7 all mode
- LG V20 all mode
- LG V30 all mode
- LG V35 all mode
- LG V40 all mode
.... more
#Wipe SEC All LG qualcomn
- LG G4 all mode
- LG G5 all mode
- LG G6 all mode
- LG G7 all mode
- LG V20 all mode
- LG V30 all mode
- LG V35 all mode
- LG V40 all mode
.... more
#Reboot Downloadmode
#Reboot out Downloadmode
#Remove google aucount downloadmode android 7/8
- LG G4 all mode
- LG G5 all mode
- LG G6 all mode
- LG G7 all mode
- LG V20 all mode
- LG V30 all mode
- LG V35 all mode
.... more
#Unbrick 9008 G5,g6,v20,v30 update
#Xiaomi
bypass mi acount all device
bypass frp
Read QCN all Xiaomi Qualcom
Write QCN all Xiaomi Qualcom
#Oppo
Read QCN all oppo Qualcomn
Write QCN all oppo Qualcomn
Enable Diag
Unlock oppo
-f9
-f9 pro
-A83
-Real Me 1/f7
-A3s
-A5
-Find Xiaomi
DOWNLOAD
KingTools_V1.0_Cracked.rar
sao không tải được a
 
Tạo bởi Các chủ đề có liên quan khác Diễn đàn Trả lời Ngày gửi
No-iMEi Thảo luận, Chia sẻ. Phần mềm điện thoại 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top