King Dung Tool v1.0 : Tool đa năng hỗ trợ máy Samsung , LG , Xiaomi , Oppo

  • Tạo bởi gsmvntool
  • Start date
G

gsmvntool

Member
#1
King Dung Tool v1.0 : Tool đa năng hỗ trợ máy Samsung , LG , Xiaomi , Oppo
View attachment 186
Code:
#Qualcomm series:
- SM-J727P
- SM-J327P
- SM-G360T
- SM-G530T
- SM-G930T
- SM-G935T
- SM-N930T
- SM-G892U
- SM-G950U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-G955U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-N950U T-mobile, Sprint, AT&T
- SC-02J S8 jappan
- SC-02H jappan
- SC-03J S8+ jappan
- SC-01k Note 8 jappan

#Exynos series:
- SM-S550TL
- SM-J327T
- SM-S337TL
- SM-S737TL (J7 Sky Pro)
- SM-G930S/K/L/F/FD (Galaxy S7)
- SM-G935S/K/L/F/FD (Galaxy S7 Edge)
- SM-G950F/DS/N (Galaxy S8)
- SM-G955F/DS/N (Galaxy S8+)
- SM-N950F/DS/N (Galaxy Note8)
#Wipe MSL
- SM-S550TL
- SM-J327T
- SM-S337TL
- SM-S737TL (J7 Sky Pro)
- SM-G930S/K/L/F/FD (Galaxy S7)
- SM-G935S/K/L/F/FD (Galaxy S7 Edge)
- SM-G950F/DS/N (Galaxy S8)
- SM-G955F/DS/N (Galaxy S8+)
- SM-N950F/DS/N (Galaxy Note8)
#Write Cert Exynos
- SM-S550TL
- SM-J327T
- SM-S337TL
- SM-S737TL (J7 Sky Pro)
- SM-G930S/K/L/F/FD (Galaxy S7)
- SM-G935S/K/L/F/FD (Galaxy S7 Edge)
- SM-G950F/DS/N (Galaxy S8)
- SM-G955F/DS/N (Galaxy S8+)
- SM-N950F/DS/N (Galaxy Note8)
- J3, J5, J7
- A....
#Make dual sim auto, no need wipe msl, no need x2 imei to cert
- SM-G930S/K/L/F/FD (Galaxy S7)
- SM-G935S/K/L/F/FD (Galaxy S7 Edge)
- SM-G950F/DS/N (Galaxy S8)
- SM-G955F/DS/N (Galaxy S8+)
- SM-N950F/DS/N (Galaxy Note8)
- SM-N930F
- SM-N930S/L,K
- J3, J5, J7
- A....
#Read QCN All Qualcomm:
- SM-J727P
- SM-J327P
- SM-G360T
- SM-G530T
- SM-G930T
- SM-G935T
- SM-N930T
- SM-G892U
- SM-G950U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-G955U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-N950U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-G960U (Galaxy S9) < T-Mobile / MetroPCS ONLY >
- SM-G965U (Galaxy S9+) < T-Mobile / MetroPCS ONLY >
- SM-N960U T-mobile, Sprint, AT&T
#Write QCN All Qualcomm:
- SM-J727P
- SM-J327P
- SM-G360T
- SM-G530T
- SM-G930T
- SM-G935T
- SM-N930T
- SM-G892U
- SM-G950U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-G955U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-N950U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-G960U (Galaxy S9) < T-Mobile / MetroPCS ONLY >
- SM-G965U (Galaxy S9+) < T-Mobile / MetroPCS ONLY >
- SM-N960U T-mobile, Sprint, AT&T
#Read code Qualcomm
#Fix Please call me
- SM-G930S/K/L/ (Galaxy S7)
- SM-G935S/K/L/ (Galaxy S7 Edge)
- SM-G950N (Galaxy S8)
- SM-G955N (Galaxy S8+)
- SM-N950N (Galaxy Note8)
- SM-N930S/L,K
- J3, J5, J7
- A....
#Remove Knox, Fknox,mdm
- SM-G950F/DS
- SM-G955F/DS
- SM-G960F/DS
- SM-G965F/DS
- SM-N950F/DS
- SM-N960F/DS
#Write Cert UART
Sent AT
Change Carrier
#LG
Unlock All Sprint
- LG G5 ls992
- LG G6 ls993
- LG V20 ls997
- LG V30 ls998
.... more
#Repair imei/meid All LG
- LG G4 all mode
- LG G5 all mode
- LG G6 all mode
- LG G7 all mode
- LG V20 all mode
- LG V30 all mode
- LG V35 all mode
- LG V40 all mode
.... more
#Read QCN All LG qualcomn
- LG G4 all mode
- LG G5 all mode
- LG G6 all mode
- LG G7 all mode
- LG V20 all mode
- LG V30 all mode
- LG V35 all mode
- LG V40 all mode
.... more
#Write QCN All LG qualcomn
- LG G4 all mode
- LG G5 all mode
- LG G6 all mode
- LG G7 all mode
- LG V20 all mode
- LG V30 all mode
- LG V35 all mode
- LG V40 all mode
.... more
#Read SEC All LG qualcomn
- LG G4 all mode
- LG G5 all mode
- LG G6 all mode
- LG G7 all mode
- LG V20 all mode
- LG V30 all mode
- LG V35 all mode
- LG V40 all mode
.... more
#Wipe SEC All LG qualcomn
- LG G4 all mode
- LG G5 all mode
- LG G6 all mode
- LG G7 all mode
- LG V20 all mode
- LG V30 all mode
- LG V35 all mode
- LG V40 all mode
.... more
#Reboot Downloadmode
#Reboot out Downloadmode
#Remove google aucount downloadmode android 7/8
- LG G4 all mode
- LG G5 all mode
- LG G6 all mode
- LG G7 all mode
- LG V20 all mode
- LG V30 all mode
- LG V35 all mode
.... more
#Unbrick 9008 G5,g6,v20,v30 update
#Xiaomi
bypass mi acount all device
bypass frp
Read QCN all Xiaomi Qualcom
Write QCN all Xiaomi Qualcom
#Oppo
Read QCN all oppo Qualcomn
Write QCN all oppo Qualcomn
Enable Diag
Unlock oppo
-f9
-f9 pro
-A83
-Real Me 1/f7
-A3s
-A5
-Find Xiaomi
DOWNLOAD
KingTools_V1.0_Cracked.rar
 

Quảng cáo là nguồn thu nhập chính giúp duy trình hoạt động của diễn đàn này, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách của bạn.
Nếu quảng cáo gây khó chịu thì bạn hãy đăng nhập thành viên để tắt quảng cáo này

yenlam8485

yenlam8485

New member
#2
King Dung Tool v1.0 : Tool đa năng hỗ trợ máy Samsung , LG , Xiaomi , Oppo
View attachment 186
Code:
#Qualcomm series:
- SM-J727P
- SM-J327P
- SM-G360T
- SM-G530T
- SM-G930T
- SM-G935T
- SM-N930T
- SM-G892U
- SM-G950U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-G955U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-N950U T-mobile, Sprint, AT&T
- SC-02J S8 jappan
- SC-02H jappan
- SC-03J S8+ jappan
- SC-01k Note 8 jappan

#Exynos series:
- SM-S550TL
- SM-J327T
- SM-S337TL
- SM-S737TL (J7 Sky Pro)
- SM-G930S/K/L/F/FD (Galaxy S7)
- SM-G935S/K/L/F/FD (Galaxy S7 Edge)
- SM-G950F/DS/N (Galaxy S8)
- SM-G955F/DS/N (Galaxy S8+)
- SM-N950F/DS/N (Galaxy Note8)
#Wipe MSL
- SM-S550TL
- SM-J327T
- SM-S337TL
- SM-S737TL (J7 Sky Pro)
- SM-G930S/K/L/F/FD (Galaxy S7)
- SM-G935S/K/L/F/FD (Galaxy S7 Edge)
- SM-G950F/DS/N (Galaxy S8)
- SM-G955F/DS/N (Galaxy S8+)
- SM-N950F/DS/N (Galaxy Note8)
#Write Cert Exynos
- SM-S550TL
- SM-J327T
- SM-S337TL
- SM-S737TL (J7 Sky Pro)
- SM-G930S/K/L/F/FD (Galaxy S7)
- SM-G935S/K/L/F/FD (Galaxy S7 Edge)
- SM-G950F/DS/N (Galaxy S8)
- SM-G955F/DS/N (Galaxy S8+)
- SM-N950F/DS/N (Galaxy Note8)
- J3, J5, J7
- A....
#Make dual sim auto, no need wipe msl, no need x2 imei to cert
- SM-G930S/K/L/F/FD (Galaxy S7)
- SM-G935S/K/L/F/FD (Galaxy S7 Edge)
- SM-G950F/DS/N (Galaxy S8)
- SM-G955F/DS/N (Galaxy S8+)
- SM-N950F/DS/N (Galaxy Note8)
- SM-N930F
- SM-N930S/L,K
- J3, J5, J7
- A....
#Read QCN All Qualcomm:
- SM-J727P
- SM-J327P
- SM-G360T
- SM-G530T
- SM-G930T
- SM-G935T
- SM-N930T
- SM-G892U
- SM-G950U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-G955U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-N950U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-G960U (Galaxy S9) < T-Mobile / MetroPCS ONLY >
- SM-G965U (Galaxy S9+) < T-Mobile / MetroPCS ONLY >
- SM-N960U T-mobile, Sprint, AT&T
#Write QCN All Qualcomm:
- SM-J727P
- SM-J327P
- SM-G360T
- SM-G530T
- SM-G930T
- SM-G935T
- SM-N930T
- SM-G892U
- SM-G950U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-G955U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-N950U T-mobile, Sprint, AT&T
- SM-G960U (Galaxy S9) < T-Mobile / MetroPCS ONLY >
- SM-G965U (Galaxy S9+) < T-Mobile / MetroPCS ONLY >
- SM-N960U T-mobile, Sprint, AT&T
#Read code Qualcomm
#Fix Please call me
- SM-G930S/K/L/ (Galaxy S7)
- SM-G935S/K/L/ (Galaxy S7 Edge)
- SM-G950N (Galaxy S8)
- SM-G955N (Galaxy S8+)
- SM-N950N (Galaxy Note8)
- SM-N930S/L,K
- J3, J5, J7
- A....
#Remove Knox, Fknox,mdm
- SM-G950F/DS
- SM-G955F/DS
- SM-G960F/DS
- SM-G965F/DS
- SM-N950F/DS
- SM-N960F/DS
#Write Cert UART
Sent AT
Change Carrier
#LG
Unlock All Sprint
- LG G5 ls992
- LG G6 ls993
- LG V20 ls997
- LG V30 ls998
.... more
#Repair imei/meid All LG
- LG G4 all mode
- LG G5 all mode
- LG G6 all mode
- LG G7 all mode
- LG V20 all mode
- LG V30 all mode
- LG V35 all mode
- LG V40 all mode
.... more
#Read QCN All LG qualcomn
- LG G4 all mode
- LG G5 all mode
- LG G6 all mode
- LG G7 all mode
- LG V20 all mode
- LG V30 all mode
- LG V35 all mode
- LG V40 all mode
.... more
#Write QCN All LG qualcomn
- LG G4 all mode
- LG G5 all mode
- LG G6 all mode
- LG G7 all mode
- LG V20 all mode
- LG V30 all mode
- LG V35 all mode
- LG V40 all mode
.... more
#Read SEC All LG qualcomn
- LG G4 all mode
- LG G5 all mode
- LG G6 all mode
- LG G7 all mode
- LG V20 all mode
- LG V30 all mode
- LG V35 all mode
- LG V40 all mode
.... more
#Wipe SEC All LG qualcomn
- LG G4 all mode
- LG G5 all mode
- LG G6 all mode
- LG G7 all mode
- LG V20 all mode
- LG V30 all mode
- LG V35 all mode
- LG V40 all mode
.... more
#Reboot Downloadmode
#Reboot out Downloadmode
#Remove google aucount downloadmode android 7/8
- LG G4 all mode
- LG G5 all mode
- LG G6 all mode
- LG G7 all mode
- LG V20 all mode
- LG V30 all mode
- LG V35 all mode
.... more
#Unbrick 9008 G5,g6,v20,v30 update
#Xiaomi
bypass mi acount all device
bypass frp
Read QCN all Xiaomi Qualcom
Write QCN all Xiaomi Qualcom
#Oppo
Read QCN all oppo Qualcomn
Write QCN all oppo Qualcomn
Enable Diag
Unlock oppo
-f9
-f9 pro
-A83
-Real Me 1/f7
-A3s
-A5
-Find Xiaomi
DOWNLOAD
KingTools_V1.0_Cracked.rar
sao không tải được a
 
Được thích: gsmvntool

Quảng cáo là nguồn thu nhập chính giúp duy trình hoạt động của diễn đàn này, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách của bạn.
Nếu quảng cáo gây khó chịu thì bạn hãy đăng nhập thành viên để tắt quảng cáo này

Top