Arduino (AVR Programming)

Arduino là một board mạch vi xử lý, nhằm xây dựng các ứng dụng tương tác với nhau hoặc với môi trường được thuận lợi hơn. Phần cứng bao gồm một board mạch nguồn mở được thiết kế trên nền tảng vi xử lý AVR Atmel 8bit, hoặc ARM Atmel 32-bit.
huyd2t
Lượt trả lời
0
Lượt xem
26
huyd2t
No-iMEi
Lượt trả lời
0
Lượt xem
25
No-iMEi
Top