eMMC File / dump File / Backup eMMC

Khu vực ngâm cứu eMMC dành cho thành viên kỹ thuật sửa chữa phần cứng Android chuyên sâu.

eMMC Firmware

Chủ đề
65
Bài viết
65
Chủ đề
65
Bài viết
65
  • Chuyên Gia Jtag-Box

Easy Jtag eMMC

Tổng hợp tất cả mọi thứ liên quan đến Easy Jtag eMMC, File dump và bí kíp eMMC
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1
  • Chuyên Gia Jtag-Box

UFi Box eMMC

Tổng hợp tất cả mọi thứ liên quan đến UFi Box eMMC, File dump và bí kíp eMMC UFi Box is a powerful EMMC Service Tool that can Read EMMC user data, as well as repair, resize, format, erase, read write and update firmware on EMMC in Samsung, china phone skhynix, toshiba, kingston, micron, and other brands. UFi Box is a tool to repair phones with the ability to: Repair EMMC, Resize EMMC, Format EMMC, Write full data, erase full, Read boot1, Read boot2 and more....
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2
  • Chuyên Gia UFI-BOX
Top